Wednesday, November 2, 2011

Với nhu cầu học hỏi và phổ biến rộng rãi các phần mềm đồ hoạ, kientrucdohoa xin thông báo tới các bạn các khoá học sketchup và render artlantis mới....
Bạn muốn rút ngắn thời gian học lại, bạn đã biết qua căn bản và chỉ muốn học nâng cao, bạn muốn học một cách cụ thể từ đầu đến cuối....
Hãy để chúng tôi giúp bạn có được 1 khoá học thích hợp
Đặc biệt: Dựng sketchup chỉ trong 2 tuần với 6 buổi học và render artlantis chỉ trong 3 tuần với 9 buổi học...
và còn nhiều khoá học khác nữa....


Picasa SlideshowPicasa Web AlbumsFullscreen
Picasa SlideshowPicasa Web AlbumsFullscreen
NHẬN DẠY SKETCHUP VÀ RENDER ARTLANTIS NỘI NGOẠI THẤT TẠI SG , LIÊN HỆ YAHOO : KTS.BINH HOẶC SĐT : 0984069665

Picture
HƯỚNG DẪN DOWNLOADCHỜ 5 GIÂY VÀ CLICK SKIP AD BÊN GÓC PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ HIỆN LINK DOWNLOAD.

TREE PSD 01

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 02

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 03

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 04

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 05

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 06

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 07

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 08

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 09

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 10

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 11

Picture

TREE PSD 12

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 13

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 14

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 15

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE PSD 16

Picture

TREE PSD 17

Picture

http://www.mediafire.com/?ib0izccwx575va5
NHẬN DẠY SKETCHUP VÀ RENDER ARTLANTIS NỘI NGOẠI THẤT TẠI SG , LIÊN HỆ YAHOO : KTS.BINH HOẶC SĐT : 0984069665

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD : CHỜ 5 GIÂY VÀ CLICK SKIP AD BÊN GÓC PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ HIỆN LINK DOWNLOAD.

Picture
Chào các bạn , nếu thấy những tài liệu trong web của mình giúp các bạn thuận lợi hơn trong công việc ,các bạn có thể đóng góp để kientrucdohoa.weebly.com phát triển .Xin chân thành cảm ơn. 
                                                                                                                                                                                                      Admin : Đậu Thanh Bình ( pingdou ; kts.binh )
Picture
Picture
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1597%3Avehicles-by-vittorio&Itemid=92&lang=it

Picture
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1598%3Acars-by-vittorio&Itemid=92&lang=it

Picture
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1592%3Acars-by-island&Itemid=92&lang=it

Picture
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1893%3Acars-by-vittorio-vol&Itemid=92&lang=it

Picture
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1894%3Acars-by-vittorio-vol&Itemid=92&lang=it

Picture
http://artlantis.com/support/forum/dl.php?fid=atl_objets_us&mes=3078

Picture
http://artlantis.com/support/forum/dl.php?fid=atl_objets_us&mes=3076

Picture
http://www.artlantis.com/support/forum/dl.php?fid=atl_objets_us&mes=2947

Picture
http://artlantis.com/support/forum/dl.php?fid=atl_objets_us&mes=2949

Picture
http://artlantis.com/support/forum/dl.php?fid=atl_objets_us&mes=1786

Picture

Artlantis Studio 4.0.13.3 full

Picture
Picture
Picture

TREE X.F.R.O.G BY ARCNHAN

Picture

BONSAI BY PINGDOU

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHMODELS VOL 62 FOR ARTLANTIS BY MAQ

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTLANTIS ATTITUDE 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTLANTIS STUDIO 3.0.6

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 PLANTS FOR ARTLANTIS

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 3D PEOPLE FOR ARTLANTIS

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEOPLE LOW POLY

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASE COLLECTION

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 3D PEOPLE FOR ARTLANTIS

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTLANTIS TEXTURE & BILLBOARD

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTLANTIS EXTERIOR PLANTS 1&2

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALM TREE FOR ARTLANTIS

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTLANTIS BICYCLE

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRICK SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCRETE SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOOD SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STONE SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTION SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COATING SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCRETE & PAVING SHADER

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE VOL 1

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE VOL 2

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE VOL 3

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE VOL 4

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREE VOL 5

Picture
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture
Picture


Picture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture